تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی ( مهناز سابق)، کوچه دهم، پلاک ۵ ، طبقه اول . تلفن: ۸۸۵۰۶۳۹۱- ۰۲۱ فاکس: ۸۸۵۲۸۵۴۳- ۰۲۱

 

Add: No 5, 10th Alley, Sabonchi Avenue (mahnaz), Dr. Beheshti St, Tehran, IRAN. Tel.: (+9821) 88506391 Fax: (+9821) 88528543