خدمات

آراد عمران کاسپین در راستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات بازرگانی، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید. برخی از این محورهای مشاوره و خدمات آراد عمران کاسپین به صورت زیر است :
•    حمل و نگهداری مواد نفتی در مخازن پایانه ی بندر امیرآباد بهشهر- مازندران
•    ترخیص کالا در کمترین زمان و با کمترین هزینه در کلیه گمرکات کشور
•    ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی
•    ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
•    خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری گمرکی، امکانات جابجایی و توزین کالا
•    حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها در محدوده آب های داخلی ایران و دریای مازندران
•    حمل و نقل و ترانزیت داخلی و خارجی با کامیون های شرکتی
•    اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی
•    کالارسانی سریع از کلیه مبادی ورودی و گمرکات کشوربه انبارهای مورد نظر
•    مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا