معافیت مالیات ارزش افزوده شرکتهای سرمایه گذار بندر امیر آباد

معافیت مالیات ارزش افزوده شرکتهای سرمایه گذار بندر امیر آباد

به گزارش روابط عمومی ، علی خدمتگزار مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد با اعلام این خبر گفت : به دنبال مجوزسازمان امور مالیاتی مبنی بر برخورداری فعالان اقتصادی و شرکتهای سرمایه گذار و بهره برداران ترمینال و طرف قرارداد مستقیم با بندر از معافیت مالیاتی و عوارض ارزش افزوده ، بهره برداران می توانند با تکمیل فرم های مربوطه از این مزیت برخوردار شوند .
وی با اشاره به اینکه ورود وخروج کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وسود بازرگانی ، معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده درمنطقه ویژه به داخل کشوربه میزان ارزش افزوده و امکان تبدیل وبسته بندی کالاها جهت صادرات مجدد و فعالیتهای ارزش افزوده از جمله مزایای مناطق ویژه اقتصادی می باشد خاطر نشان کرد ؛ به دنبال درخواست بهره برداران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد و تایید آن ، از این پس هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده از آنان دریافت نمی گردد .
وی در ادامه با تا کید بر اینکه مناطق ویژه اقتصادی با هدف پشتیبانی ازفعالیتهای اقتصادی وبرقراری ارتباطات بین المللی وتحرک دراقتصاد منطقه ای وتولیدوپردازش کالا ، صادرات مجددوهمچنین ترانزیت وترانشیپ کالا و ایجاداشتغال مولد وجلب وتشویق سرمایه گذاری داخلی وخارجی و با بهره گیری از امتیازات وتسهیلاتی چون معافیت ازمالیات وعوارض ارزش افزوده ، نقش بسزایی در رشد اقتصادی منطق و کشور دارند .
وی با اشاره به بندر امیر آباد بعنوان تنها بندر نسل سومی کشور بر فعالیت سرمایه گذاران در زمینه های مختلف اشاره کرد و از سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی از ابتدای تاسیس منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد تا کنون خبر داد .