برگزاری جلسه ۱۵۳ کمیسیون روابط عمومی وامور بین الملل

برگزاری جلسه ۱۵۳ کمیسیون روابط عمومی وامور بین الملل

یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل عصر امروز شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. این کمیسیون در حالی آخرین جلسه خود را در سال ۹۲ به پایان رساند که در طول سال با برگزاری جلسات منظم، در زمره کمیسیون های فعال و تاثیر گذار انجمن قرار گرفت.